Podmínky provedení piercingu u nás ve studiu

Kromě estetické stranky v piercingu by Vás měla zajímat především stranka bezpečnostní - zda v daném studiu, je bezpečně aplikovat piercing. To je velmi důležité, protože kromě lokálních infekcí a problemů, které se dá řešit, při nedodržení hygienických standardů, můžete se nakazit žloutěnkou typu C.
V našem studiu se nemusíte toho bát. Příprava začíná ještě před Vaším příchodem do studia, kdy se všechny šperky a peany sterilizují v autoklávu. Před zahájením práce s Vámi piercer si ujistí, že Vy jste vhodný klient na piercing obecně – poprosí Vás vyplnit anketu, která upozorňuje na kontra indikace, při kterých aplikace piercingu je zakázaná nebo není doporučena. Také si piercer ujistí, že jste plnoletý (nebo v opačném případě, že máte písemní souhlas rodičů s provedením konkretního druhu piercingu) a nejste pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.
Potom piercer začne připravovat pracovní místo a Vás pro zatím poprosí počkat, připravit se a prozkoumat návod péče o piercing. Na stolečku před sebou uvidíte vody a bonbony, které si určitě můžete a v některých případech – pokud jste třeba dlouho nejedl/a – musíte vzít, aby se Vám ne stálo blbě. Před každým klientem piercer si umyje ruce s mýdlem a osuší je jednorázovým papírovým ručníkem, ihned si oblíkne rukavice a začne připravovat pracovní místo. Pracovní plochu buď prodezinfikuje nebo pokryje jednorázovou folií. Všechny lahví s roztoky, kterých se bude dotýkat během aplikaci piercingu, také zabalí do folie. Než se Vás poprvé dotkne vymění rukavice, vydezinfikuje je, prodezinfikuje oblast provedení piercingu, označí konkretní místo aplikace a ukáže Vám. Také pomůže s výběrem šperků, protože některé se dá dát do prvotního propichu, některé ne. Všechny šperky, co používáme jsou z bioplastu nebo titanu – materiálů, které se doporučuje dávat ihned po propichu diky nízkému, skoro žádnému riziku vyvolání alergických reakcí a příznivému vlivu na proces hojení. Pokud se Vám všechno bude líbit, rozbalí peany, šperky a jehly, aniž by se do nich dotykal, znovu vymění rukavice a provede piercing. Pokud se stane, že piercer bude nucen něco odněkud vytáhnout, když už s Vámi pracuje, vymění a vydezinfikuje rukavice i v tomto případě. Po ukončení zákroku použité rukavice ihned vyhodí, pro úklid pracovního místa použije nové. K zamezení jakékoliv možnosti křížové kontaminace piercer má na sobě také roušku. Použité peany, šperky se čistí v ultrazvukovém čístiči a pak se zabalují do sterilizačních sáčků, jehly se vyházují do speciálního kontejnerů na ostré kontaminované předměty.
Abyste si sam/a nekomplikovala práce piercera a snížil/a pravděpodobnost kontaminace, snažte se nesahat po žádných předmětech, aniž by Vám to bylo nabízeno, např.: když si chcete zblízka se podívat na svůj budoucí šperk, nedotykejte se do něj je sterilizovaný, chcete-li posunout tečku, kam se bude píchat, nedotykejte se do místa propichu, je dezinfikované a Vaše ruce…? Chcete-li piercing do ucha, připravte si gumičku na vlasy a sponky, aby vlasy nepřekážely, do pupíku – oblékněte si s nízkým pasem. (další doporučení, jak si připravit na piercing, čtěte tady).
https://plus.google.com/116216133539652251584/posts/1FgfWkCdweM

0
Populární články
Objednat se teď